Styrelsen i Svinninge Båtsällskap

Styrelse efter årsstämma Maj 2021:

 

Namn Post Kontakt
Jan Axdorph Ordförande ordforande AT svinningebs.se
Jan Edberg Sekreterare sekreterare AT svinningebs.se
Kauko Rutanen Kassör kassor AT svinningebs.se
Hans Johansson Ledamot  
Weikko Seppälä Ledamot  
Harald Pobloth Suppleant  
  Hela styrelse styrelse AT svinningebs.se